Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/66988
Título : Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2017 выпуск 8 (409) 01.09-30.09.2017
Fecha de publicación : 2017
Editorial : Белорусский государственный экономический университет
metadata.dc.language: Белорусский
Resumen : Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра друкаваныя і электронныя выданні якія паступілі на працягу апошняга месяца ў бібліятэку. Выпуск змяшчае інфармацыю аб 74 выданнях. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі універсальнай бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка – 30 назваў, права – 13 назваў, мовазнаўства – 9 назваў, культура – 8 назваў, тэхніка – 4 назвы, мастацкая літаратура – 3 назвы, гісторыя і натуральныя навукі – па 2 назвы, і інш.
URI : http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/66988
Aparece en las colecciones: Библиографические указатели

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Бюллетень новых поступлений 2017 8.docx69.88 kBMicrosoft Word XMLVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.