Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/66988
Titel: Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2017 выпуск 8 (409) 01.09-30.09.2017
Erscheinungsdatum: 2017
Herausgeber: Белорусский государственный экономический университет
metadata.dc.language: Белорусский
Zusammenfassung: Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра друкаваныя і электронныя выданні якія паступілі на працягу апошняга месяца ў бібліятэку. Выпуск змяшчае інфармацыю аб 74 выданнях. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі універсальнай бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка – 30 назваў, права – 13 назваў, мовазнаўства – 9 назваў, культура – 8 назваў, тэхніка – 4 назвы, мастацкая літаратура – 3 назвы, гісторыя і натуральныя навукі – па 2 назвы, і інш.
URI: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/66988
Enthalten in den Sammlungen:Библиографические указатели

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Бюллетень новых поступлений 2017 8.docx69.88 kBMicrosoft Word XMLÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.