Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/72840
Título : Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2018 выпуск 4 (416) 01.04-30.04.2018
Palabras clave : библиографические указатели;бібліяграфічныя паказальнікі
Fecha de publicación : 2018
Editorial : Белорусский государственный экономический университет
metadata.dc.language: Белорусский
Type: Other
Resumen : Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра друкаваныя і электронныя выданні якія паступілі на працягу апошняга месяца ў бібліятэку. Выпуск змяшчае інфармацыю аб 75 выданнях. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі універсальнай бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка – 38 назваў, права, палітыка – па 12, культура – 7 і інш. Кожны бібліяграфічны запіс складаецца з набору элементаў (шыфр, бібліяграфічнае апісанне, сігла), якія неабходна пазначыць у чытацкім патрабаванні пры заказе выданняў у бібліятэцы.
URI : http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/72840
Aparece en las colecciones: Библиографические указатели текущего года

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Бюллетень новых поступлений 2018 4.pdf388.46 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.