Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/72840
Titel: Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2018 выпуск 4 (416) 01.04-30.04.2018
Stichwörter: библиографические указатели;бібліяграфічныя паказальнікі
Erscheinungsdatum: 2018
Herausgeber: Белорусский государственный экономический университет
metadata.dc.language: Белорусский
Type: Other
Zusammenfassung: Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра друкаваныя і электронныя выданні якія паступілі на працягу апошняга месяца ў бібліятэку. Выпуск змяшчае інфармацыю аб 75 выданнях. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі універсальнай бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка – 38 назваў, права, палітыка – па 12, культура – 7 і інш. Кожны бібліяграфічны запіс складаецца з набору элементаў (шыфр, бібліяграфічнае апісанне, сігла), якія неабходна пазначыць у чытацкім патрабаванні пры заказе выданняў у бібліятэцы.
URI: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/72840
Enthalten in den Sammlungen:Библиографические указатели текущего года

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Бюллетень новых поступлений 2018 4.pdf388.46 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.