Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/70792
Título : Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2018 выпуск 1 (413) 01.01-31.01.2018
Fecha de publicación : 2018
metadata.dc.language: Белорусский
Type: Other
Resumen : Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра друкаваныя і электронныя выданні якія паступілі на працягу апошняга месяца ў бібліятэку. Выпуск змяшчае інфармацыю аб 303 выданнях. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі універсальнай бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка – 161 назвы, права – 35, гісторыя – 17 назваў, тэхніка – 15 , мовазнаўства – 13 і інш. Кожны бібліяграфічны запіс складаецца з набору элементаў (шыфр, бібліяграфічнае апісанне, сігла), якія неабходна пазначыць у чытацкім патрабаванні пры заказе выданняў у бібліятэцы.
URI : http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/70792
Aparece en las colecciones: Библиографические указатели

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Бюллетень новых поступлений 2018 1.doc470.5 kBMicrosoft WordVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.