Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/70792
Titel: Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2018 выпуск 1 (413) 01.01-31.01.2018
Erscheinungsdatum: 2018
metadata.dc.language: Белорусский
Type: Other
Zusammenfassung: Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра друкаваныя і электронныя выданні якія паступілі на працягу апошняга месяца ў бібліятэку. Выпуск змяшчае інфармацыю аб 303 выданнях. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі універсальнай бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка – 161 назвы, права – 35, гісторыя – 17 назваў, тэхніка – 15 , мовазнаўства – 13 і інш. Кожны бібліяграфічны запіс складаецца з набору элементаў (шыфр, бібліяграфічнае апісанне, сігла), якія неабходна пазначыць у чытацкім патрабаванні пры заказе выданняў у бібліятэцы.
URI: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/70792
Enthalten in den Sammlungen:Библиографические указатели

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Бюллетень новых поступлений 2018 1.doc470.5 kBMicrosoft WordÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.