Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/68952
Título : Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2017 выпуск 10 (411) 01.11.-30.11.2017
Fecha de publicación : 2017
metadata.dc.language: Белорусский
Resumen : Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра друкаваныя і электронныя выданні якія паступілі на працягу апошняга месяца ў бібліятэку. Выпуск змяшчае інфармацыю аб 163 выданнях. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі універсальнай бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка – 90 назваў, права – 14, мовазнаўства – 11, мастацкая літаратура – 10 назваў, культура – 8 і інш.
URI : http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/68952
Aparece en las colecciones: Библиографические указатели

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Бюллетень новых поступлений 2017 10.doc282.5 kBMicrosoft WordVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.