Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/64339
Título : Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2017 выпуск 6 (407) 01.05-31.05.2017
Fecha de publicación : 2017
Editorial : Белорусский государственный экономический университет
metadata.dc.language: Белорусский
Resumen : Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра друкаваныя і электронныя выданні якія паступілі на працягу апошняга месяца ў бібліятэку. Выпуск змяшчае інфармацыю аб 31 выданнях. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі універсальнай бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка – 13 назваў, гісторыя, мовазнаўства, мастацкая літаратура – па 3, і інш. Кожны бібліяграфічны запіс складаецца з набору элементаў (шыфр, бібліяграфічнае апісанне, сігла), якія неабходна пазначыць у чытацкім патрабаванні пры заказе выданняў у бібліятэцы.
URI : http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/64339
Aparece en las colecciones: Библиографические указатели

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Бюллетень новых поступлений 2017 6.doc1.34 MBMicrosoft WordVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.