Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/64339
Titel: Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2017 выпуск 6 (407) 01.05-31.05.2017
Erscheinungsdatum: 2017
Herausgeber: Белорусский государственный экономический университет
metadata.dc.language: Белорусский
Zusammenfassung: Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра друкаваныя і электронныя выданні якія паступілі на працягу апошняга месяца ў бібліятэку. Выпуск змяшчае інфармацыю аб 31 выданнях. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі універсальнай бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка – 13 назваў, гісторыя, мовазнаўства, мастацкая літаратура – па 3, і інш. Кожны бібліяграфічны запіс складаецца з набору элементаў (шыфр, бібліяграфічнае апісанне, сігла), якія неабходна пазначыць у чытацкім патрабаванні пры заказе выданняў у бібліятэцы.
URI: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/64339
Enthalten in den Sammlungen:Библиографические указатели

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Бюллетень новых поступлений 2017 6.doc1.34 MBMicrosoft WordÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.