Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/95778
Título : Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры № 5 (454) : бібліяграфічны паказальнік
Palabras clave : библиографические указатели;бібліяграфічныя паказальнікі;bibliographic indexes
Fecha de publicación : 2022
Editorial : Белорусский государственный экономический университет
Language: Белорусский
Type: Other
Resumen : Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра друкаваныя і электронныя выданні, якія паступілі на працягу апошняга месяца ў бібліятэку. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі ўніверсальнай бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК).
URI : http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/95778
Aparece en las colecciones: Библиографические указатели

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
BNP_5.pdf358.07 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.