Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/90361
Título : Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2021 выпуск 8 (448)
Palabras clave : библиографические указатели;бібліяграфічныя паказальнікі;bibliographic indexes
Fecha de publicación : 2021
Editorial : Белорусский государственный экономический университет
Language: Белорусский
Type: Other
Resumen : Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра друкаваныя і электронныя выданні, якія паступілі на працягу апошняга месяца ў бібліятэку. Выпуск змяшчае інфармацыю аб 232 выданнях. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі ўніверсальнай бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка – 108 назваў, права – 29, грамадскія навукі – 19, электронныя вучэбна-метадычныя выданні – 27 і інш.
URI : http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/90361
Aparece en las colecciones: Библиографические указатели

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
BNP_2021_8.pdf355.57 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.