Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/74990
Título : Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2018 выпуск выпуск 8 (420) 01.09 - 30.09.2018
Palabras clave : бібліяграфічныя паказальнікі;библиографические указатели;bibliographic indexes
Fecha de publicación : 2018
Editorial : Белорусский государственный экономический университет
metadata.dc.language: Белорусский
Type: Other
Resumen : Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра друкаваныя і электронныя выданні якія паступілі на працягу дзвюх апошніх месяцаў у бібліятэку. Выпуск змяшчае інфармацыю аб 67 выданнях. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі універсальнай бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка – 28 назваў, мастацкая літаратура – 12, права – 7 і інш.
URI : http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/74990
Aparece en las colecciones: Библиографические указатели

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Бюллетень новых поступлений 2018 8.pdf382.38 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.