Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/72156
Título : Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2018 выпуск 3 (415) 01.03-31.03.2018
Palabras clave : библиографические указатели;бібліяграфічныя паказальнікі;bibliographic indexes
Fecha de publicación : 2018
Editorial : Белорусский государственный экономический университет
Language: Белорусский
Type: Other
Resumen : Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра друкаваныя і электронныя выданні якія паступілі на працягу апошняга месяца ў бібліятэку. Выпуск змяшчае інфармацыю аб 72 выданнях. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі універсальнай бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка – 32 назвы, права – 18, палітыка – 8 і інш.
URI : http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/72156
Aparece en las colecciones: Библиографические указатели

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Бюллетень новых поступлений 2018 3.pdf389.75 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.