Browsing by Language Белорусский

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 100 of 362  next >
Issue DateTitleAuthor(s)TypeLanguage
20161. Уступнае словаВішнеўская, І. У.; Манкевіч, І. П.ArticleБелорусский
1998Aграрная рэформа ў Беларусi - шлях у Eўрaпeйскі саюзАнтоненка, М. М.ArticleБелорусский
2000Caмo gradeshiШайкоў, В. І.ThesisБелорусский
2008Iдэя вяршынства закону ў палiтыка-прававой думцы Беларусi як тэарэтычны падмурак пабудовы сучаснай беларускай дзяржавыГромава, Ю. В.ThesisБелорусский
2008Iдэя сiнтэзу каштоунасцей і ідэалаў усходу і захаду у гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі і яе замацаванне у ідэалоіі беларускай джяржаунасцiІваноўскi, Д. А.; Ставер, С. В.ThesisБелорусский
2007Iнфармацыйна-вывядоўчая дзейнасць ротмiстраў наёмных атрадаў Вялiкага Княства Літоўскага ў XVI ст. адносна Маскоўскай дзяржавыКаляда, В. В.ThesisБелорусский
2002Аб асаблiвасцях вучэбнага перакладу тэкстаў навуковага стылю медыцынскай тэматыкiШарапа, А. А.; Ратынская, Н. В.ArticleБелорусский
2003Аб вучэбна-метадычным дапаможніку для студэнтаў-эканамістаў, пачынаючых вывучаць беларускую мовуКухта, С. У.ThesisБелорусский
2005Аб выкарыстаннi вучэбных дзелавых гульняў на занятках па беларускай мовеMaгep, Н. У.ArticleБелорусский
2005Аб некаторых асаблівасцях перакладу з рускай мовы на беларускуюМалько, Г. І.ArticleБелорусский
2005Аб некаторых аспектах працы з краязнаўчым тэкстамАгароднікава, С. В.ArticleБелорусский
2003Аб праекце вучэбнага дапаможніка па беларускай мове для студэнтаў-эканамістаўБажкова, М. І.; Навасельцава, І. І.ThesisБелорусский
1998Аб ролi сацыяльна-палітычнай адукацыі ў час пераходу да дэмакратыiКраўчанка, В. І.; Барысаў, Я. А.ArticleБелорусский
1998Аб тэндэнцыях сучаснага грамадаска-палітычнага развіццяМайхровiч, А. С.ArticleБелорусский
2003Абгрунтаванне iмпарту палiўна-энергетычных рэсурсаўБуланаў, А. В.ArticleБелорусский
2004Аброчныя плацяжы пад час рэформы М. М. Мураўева ў дзяржаўнай весцыЕфімовіч, А. В.-Белорусский
2009Авалоданне беларускiм словам для спецыяльных мэт: фармiраванне высокаадукаванай моўнай асобыАгароднікава, С. В.; Кухта, С. У.ThesisБелорусский
2009Адлюстраванне гасnадарчай дзейнасцi мясцовага насельнiцтва у экспазiцыі музеяў nры губернскiх статыстычных камiтэтах (60-90-я гг. - XIX ст.)Грабянчук, І. В.ThesisБелорусский
2014Адлюстраванне прынцыпа прававой дзяржавы у судовай Сiстэме Вялiкага Княства Лiтоускага другой паловы ХVI - пачатку XVII ст.Валадковіч, В. А.-Белорусский
2005Адметнасць беларускіх прозвішчаў: этымалогія, тэрытарыяльная дыферэнцыяцыя і руска-беларуская інтэрферэнцыяСтаравойтава, Н. П.ArticleБелорусский
2015Адметнасці намінацыі таварных знакаў у Беларусі (лінгвакультуралагічны погляд)Навасельцава, І. І.ArticleБелорусский
2012Адметнасці правядзення валютнай палітыкі германскімі акупацыйнымі ўладамі на тэрыторыі Беларусі ў 1941-1944 гг.Куракова, І. Я.; Kurakova, I. Ya.-Белорусский
2009Актуальныя праблемы беларускай лексiкаграфii : некаторыя асаблiвасцi вучэбнага слоунiкаНаталевіч, В. Г.; Юнаш, М. У.ThesisБелорусский
2010Актуальныя праблемы беларуская лексікаграфіі: асаблівасці вучэбнага перакладнога слоўніка эканамічных тэрмінаўНаталевіч, В. Г.-Белорусский
2003Аналіз умоў і фактараў развіцця эканамічнага аспекту інтэграцыі паміж Беларуссю і РасіяйГромак, У. А.ArticleБелорусский
2004Андрэй Волан аб праве i заканадаўствеБiрук, А. М.ArticleБелорусский
2018-05-05Андрэй СЕДУН, прарэктар па вучэбнай рабоце БДЭУ: “Дыстанцыйнае навучанне — гэта сучасныя веды ў лічбавым фармаце”Седун, А. М.ArticleБелорусский
2011Асаблiвасцi выкарыстання праграмы Moodle у дыстанцыйным навучаннi мовеШакун, Н. С.ThesisБелорусский
2014Асаблівасцi культуры харчавання жыхароў вескi Морач нa фоне традыцыйнай беларускай кухні ХХ стагоддзяРамашка, Д, М.; Яфiмава-Стаднiк, В. П.ArticleБелорусский
2010Асаблівасці арганізацыі дыпламатычнай службы ВКЛ у канцы XIV — першай палове XVI ст.Волчек, А. С.-Белорусский
2005Асаблівасці перакладу тэкстаў па спецыяльнасці на занятках са студэнтамі-юрыстаміСмольская, Т. М.ArticleБелорусский
2004Асаблівасці тэкставага забеспячэння экскурсійСавіна, Н. У.-Белорусский
2012Асаблівасці ў развіцці палітычнай і прававой думкі Беларусі XIV-XVII стст.Жук, Д. С.-Белорусский
2018Асаблівасці ўспрыняцця літаратурных твораў Максіма Гарэцкага кітайскім чытачомГубская, В. М.ArticleБелорусский
2010Асаблівасці інстытута апекі ў ВКЛ паводле аналізу Статута 1599 г.Гарэлаў, А. А.-Белорусский
2020Асобасны рэсурс як фактар эканамічных паводзінаў моладзіНаумаў, Д. І.; Яблычнікава, І. А.ArticleБелорусский
2019-01-24Астраўкі самарэалізацыі дацэнта ЛашукІвашка, І.ArticleБелорусский
2006Беларуская лінгвістыка аб складаных словах ў роднай мовеКухта, С. В.-Белорусский
2015-12-23Беларуская мова (прафесiйная лексiка) : вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыi па вучэбнай дысцыплiнеНаталевіч, В. Г.; Навасельцава, І. І.; Шматкова, І. І.; Natalevіch, V. G.; Novoselceva, І. І.; Shmatkova, І. І.Learning ObjectБелорусский
2017Беларуская мова (прафесійная лексіка) : электронны вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаўНаталевіч, В. Г.; Губская, В. М.; Шматкова, І. І.; Агароднікава, С. В.; Natalevich, V. G.; Gubskaya, V. M.; Shmatkova, І. І.; Agarodnіkava, S. V.-Белорусский
2017-06-30Беларуская мова : вучэбная праграма ўстановы адукацыi вышэйшай адукацыi па вучэбнай дысцыплiне для спецыяльнасцi 1-23 01 04 "Псiхалогiя"Наталевіч, В. Г.; Навасельцава, І. І.; Шматкова, І. І.; Natalevіch, V. G.; Navaselcava, І. І.; Shmatkova, І. І.Learning ObjectБелорусский
2007Беларускія тэрміны маркетынгуЛiтвiн, Н. У.ThesisБелорусский
2005Беларусы II Рэчы Паспалiтай у кантэксце этнiчных тэорый ХХ стагоддзяФядзечка, С. А.ArticleБелорусский
2015Беларусізмы як лінгвістычны сродак гульні ў рускамоўных СМІ БеларусіНавасельцава, І. І.ArticleБелорусский
2004Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2004 ад 02.02--Белорусский
2004Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2004 ад 12.03--Белорусский
2004Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2004 ад 19.03--Белорусский
2004Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2004 ад 27.03--Белорусский
2011Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2011-27 (257)--Белорусский
2011Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2011-28 (258)--Белорусский
2011Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2011-30 (260)--Белорусский
2011Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2011-31 (261)--Белорусский
2011Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2011-32 (262)--Белорусский
2011Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2011-34 (264)--Белорусский
2011Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2011-36 (266)--Белорусский
2011Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2011-37 (267)--Белорусский
2011Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2011-40 (270)--Белорусский
2012Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2012-13 (286)--Белорусский
2012Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2012-18 (291)--Белорусский
2012Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2012-20 (293)--Белорусский
2012Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2012-22 (295)--Белорусский
2012Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2012-29(302)--Белорусский
2012Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2012-33(306)--Белорусский
2012Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2012-34(307)--Белорусский
2012Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2012-4 (277)--Белорусский
2012Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2012-40(313)--Белорусский
2012Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2012-6 (279)--Белорусский
2012Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2012-7 (280)--Белорусский
2012Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2012-8 (281)--Белорусский
2012Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2012-9 (282)--Белорусский
2013Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2013-1(315)--Белорусский
2013Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2013-15 (329)--Белорусский
2017Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2017 выпуск 10 (411) 01.11.-30.11.2017--Белорусский
2017Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2017 выпуск 7 (408) 01.06-31.08.2017--Белорусский; be_BE
2017Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2017 выпуск 8 (409) 01.09-30.09.2017--Белорусский
2018Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2018 выпуск 1 (413) 01.01-31.01.2018-OtherБелорусский
2018Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2018 выпуск 2 (414) 01.02-28.02.2018-OtherБелорусский
2018Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2018 выпуск 3 (415) 01.03-31.03.2018-OtherБелорусский
2018Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2018 выпуск 4 (416) 01.04-30.04.2018-OtherБелорусский
2018Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2018 выпуск 5-6 (417-418) 01.05-30.06.2018-OtherБелорусский
2018Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2018 выпуск 7(419) 01.07-31.09.2018-OtherБелорусский
2018Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2018 выпуск выпуск 10 (422) 01.11 - 30.11.2018-OtherБелорусский
2018Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2018 выпуск выпуск 8 (420) 01.09 - 30.09.2018-OtherБелорусский
2018Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2018 выпуск выпуск 9 (421) 01.10 - 31.10.2018-OtherБелорусский
2019Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2019 выпуск 1 (423)-OtherБелорусский
2019Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2019 выпуск 10 (432)-OtherБелорусский
2019Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2019 выпуск 2 (424)-OtherБелорусский
2019Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2019 выпуск 3 (425)-OtherБелорусский
2019Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2019 выпуск 4 (426)-OtherБелорусский
2019Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2019 выпуск 5 (427)-OtherБелорусский
2019Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2019 выпуск 6 (428)-OtherБелорусский
2019Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2019 выпуск 7 (429)-OtherБелорусский
2019Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2019 выпуск 8 (430)-OtherБелорусский
2019Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2019 выпуск 9 (431)-OtherБелорусский
2020Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2020 выпуск 1 (433)-OtherБелорусский
2020Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2020 выпуск 2-3 (434-435)-OtherБелорусский
2020Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2020 выпуск 4 (436)-OtherБелорусский
2020Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры 2020 выпуск 5-6 (437-438)-OtherБелорусский
2013Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры. 2013 Вып. 4 (318)--Белорусский
2013Бюлетэнь новых паступленняў літаратуры. 2013 Вып. 7 (321)--Белорусский

Search Results

Sort by:

In order:

Results/Page

Authors/Record:

  • All
  • 1